What are you looking for?

NMBU ansetter stipendiat innen SmartForest

SmartForest gjennom NMBU lyser ut en stipendiatstilling innen bruk av fjernmåling for vurdering av egnethet for lukket hogst.

Hovedoppgavene til stipendiaten vil være:

  • Detaljerte analyser av sammenhengen mellom data fra ulike typer fjernmåling og skoglige karakteristika som er relevante for å vurdere egnethet for lukkede hogstformer.
  • Utvikle praktiske metoder for å klassifisere egnetheten for lukkede hogstformer, som kan implementeres i dagens skogbruksplaner.
  • Skrive og publisere vitenskapelige artikler.

ved spørsmål kan du ta kontakt med Ole Martin Bollandsås eller Terje Gobakken

Søk stilling innen 15.05.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*